ژاپن و آلمان به دنبال چارچوب قانونی برای همکاری دفاعی هستند

وزیران دفاع ژاپن و آلمان توافق کرده اند در راستای ارتقاء همکاری بین نیروهای دفاع از خود ژاپن و ارتش آلمان، به دنبال یک چارچوب قانونی باشند.

روز شنبه، هامادا یاسوکازو، وزیر دفاع ژاپن، با بوریس پیستوریوس، همتایش از آلمان، در توکیو ملاقات کرد.

هامادا پس از خوش آمد گویی به پیستوریوس، گفت در ۱۶ سال اخیر، این اولین بار است که وزیر دفاع فدرال آلمان به ژاپن می آید.

هامادا به خاطر عزم آلمان برای کمک به صلح و ثبات در گستره اقیانوس هند تا اقیانوس آرام که بهترین نشانه آن استقرار ناوچه بایرن آلمان در سال ۲۰۲۱ و نیز ناوگان یوروفایترز نیروی هوایی آن کشور در سال ۲۰۲۲ در این منطقه است، از دولت آلمان تمجید کرد.

هامادا و پیستوریوس توافق کردند به منظور تحقق استقرار آینده ارتش آلمان در این منطقه و نیز برگزاری مانورهای نظامی مشترک، همکاری نزدیکی داشته باشند.

آنها همچنین توافق کردند جهت تسهیل همکاری تحت توافقنامه تامین و خدمات متقابل (ACSA) به دنبال یک چارچوب قانونی باشند.

این توافقنامه به نیروهای دفاع از خود ژاپن و ارتش آلمان اجازه می دهد برای یکدیگر ملزوماتی مانند مواد غذایی و سوخت و نیز خدمات ارتباطی و حمل و نقل تامین کنند.