رهبران تجاری ژاپن و کره جنوبی برای تقویت همکاری‌ها توافق کردند

رهبران تجاری ژاپن و کره جنوبی روز جمعه طی گفتگوهایی در توکیو جهت ایجاد بنیادهایی برای رسیدگی به دغدغه‌های مشترک از جمله امنیت انرژی و کربن‌زدایی، به توافق دست یافتند.

روسای «فدراسیون تجاری ژاپن» و «فدراسیون صنایع کره» به همراه یون سوک-یول رئیس جمهور کره جنوبی و مدیران ارشدی از دو کشور در این جلسه حضور داشتند.

توکورا ماساکازو رئیس فدراسیون تجاری ژاپن گفت: «این یک گام نخست مهم در راه ساخت روابط آینده محور بین ژاپن و کره جنوبی است.»

کیم بیونگ-جون رئیس فدراسیون صنایع کره گفت که این دو گروه تجاری در طیف وسیعی از زمینه‌ها از جمله سرمایه گذاری‌های مشترک همکاری خواهند کرد.

یون سوک-یول رئیس جمهور کره جنوبی پس از دیدارش با کیشیدا فومیو نخست وزیر ژاپن، به عنوان میهمان ویژه در این جلسه حضور داشت.