افتتاح یک پایگاه جدید نیروی زمینی نیروهای دفاع از خود ژاپن در اوکیناوا

نیروی زمینی دفاع از خود ژاپن به منظور تقویت دفاع از جزیره های جنوب غرب کشور، در جزیره ایشیگاکی اوکیناوا پایگاه جدیدی افتتاح کرده است.

پایگاه ایشیگاکی در منطقه مرکزی این جزیره واقع است. اوایل پنجشنبه صبح نام این پایگاه روی درب اصلی آن نصب و پرچم ژاپن برافراشته شد.

حدود ۵۷۰ نفر پرسنل و ۲۰۰ دستگاه خودرو در این پادگان مستقر شده اند. نیروی زمینی دفاع از خود ژاپن همچنین در جزیره های یوناگونی و میاکو در استان اوکیناوا پایگاه‌هایی دارد.

افسران ارشد نیروی زمینی دفاع از خود ژاپن روز پنجشنبه به شهرداری ایشیگاکی رفتند و افتتاح این پایگاه را به شهردار ناکایاما یوشیتاکه اطلاع دادند.

ناکایاما از آنها خواست تا هماهنگی با ساکنان محلی را حفظ کنند و اطمینان حاصل کنند که این پایگاه بطور مناسبی اداره می شود.

ساکنانی که مخالف استقرار این پایگاه بودند در مقابل آن دست به تظاهرات زدند.

وزارت دفاع ژاپن قرار است چهارشنبه آینده یک جلسه توضیحی برای ساکنان برگزار کند.