مشکلات بانک کردیت سوئیس بازارهای جهانی را آشفته کرد

مشکلات مقام‌های کردیت سوئیس، بانکی که به سراسر جهان متصل است تاریخچه طولانی دارد، از زیان‌های تجاری گرفته تا تغییر مکرر مدیران اجرایی این بانک. مقام‌های بانک اکنون در بررسی گزارش مالی خود، به گفته خودشان ضعف‌های مهمی کشف کرده‌اند.

بانک ملی سعودی سال گذشته موافقت کرد که برای کمک به احیاء اعتبار کردیت سوئیس ۱.۶ میلیارد دلار در این بانک سرمایه‌گذاری کند. بانک ملی سعودی با سهم ده درصدی خود در این بانک، بزرگترین سهامدار آن محسوب می‌شود.

با این حال، روز چهارشنبه، بانک ملی سعودی افزایش میزان سهام خود را منتفی دانست چرا که سبب می‌شود مشمول مقررات بیشتری از سوی سوئیس قرار گیرد.

سرمایه گذاران فورا تلاش کردند که سهام کردیت سوئیس را بفروشند. در یک مقطع، ارزش سهام ۳۰ درصد افت کرد و سقوط بی‌سابقه‌ای را رقم زد.

این وضعیت به بازارهای جهانی هم سرایت کرد. شاخص صنعتی داوجونز در یک زمان بیش از ۷۰۰ واحد کاهش یافت.

سیاستگذاران سوئیسی طی بیانیه‌ای گفتند که در صورت لزوم بانک مرکزی به این موضوع ورود و به کردیت سوئیس کمک خواهد کرد.