اعضای هیئت‌ سیاستگذاری بانک ژاپن خواهان بررسی دقیق تغییرات ماه دسامبر شدند

صورتجلسه نشست هیئت سیاستگذاری بانک ژاپن که در ماه ژانویه برگزار شد نشان می‌دهد که بسیاری از اعضای این هیئت خواهان بررسی دقیق تأثیرات تنظیم نرخ بهره این بانک در ماه دسامبر شده بودند.

بانک مرکزی ژاپن سقف بهره‌های بلند مدت را در ماه دسامبر افزایش داد.

برخی از ناظران بازار یک افزایش دیگر را پیش‌بینی کرده بودند اما این هیئت سیاستگذاری در ماه ژانویه تصمیم گرفت تا این سقف را تغییر ندهد.

این صورتجلسه که روز چهارشنبه منتشر شد نشان‌ می‌دهد که بسیاری از اعضای این هیئت سیاستگذاری این دیدگاه را داشتند که تأثیر این تغییرات در ماه دسامبر بر عملکرد بازار باید در مدت زمان زیادی از نزدیک نظاره شود.

یکی از اعضا گفته بود که اگر این بانک عملکرد خود را دوباره و به زودی بعد از تغییرات قبلی تغییر دهد، این کار به نوبه خود ممکن است عملکرد سیاست پولی آینده را نامشخص کند.

یک عضو دیگر ذکر کرده بود که ممکن است برای این بانک مناسب باشد تا از نزدیک شرایط عملکرد بازار را مورد بررسی قرار داده و آنگاه اگر لازم باشد در مورد عملکرد کنترل منحنی سود بحث و گفتگو کنند.

بانک مرکزی ژاپن در جلسه هفته گذشته این هیئت دوباره تصمیم گرفت تا سیاست عظیم تسهیل پولی خود را حفظ کند.