ژاپن یک خط تلفن اضطراری دفاعی با کشورهای آسه‌آن برقرار کرد

ژاپن یک خط تلفن اضطراری دفاعی ایجاد کرده که این کشور را با اعضای اتحادیه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا یا آسه‌آن مرتبط می‌کند.

اینو توشیرو، معاون وزیردفاع ژاپن، روز چهارشنبه این اقدام را در جلسه‌ای با همتایانش از آسه‌آن اعلام کرد.

این اولین جلسه در سطح معاون وزیر ژاپن با اعضای آسه‌آن ظرف چهار سال گذشته بود.

اینو گفت ژاپن می‌خواهد همکاری دفاعی خود با کشورهای آسه‌آن را افزایش دهد.

ژاپن اولین کشور غیرعضو آسه‌آن است که این خط تلفن اضطراری را با این گروه ۱۰ عضوی برقرار می‌کند.

وزارت دفاع ژاپن می‌گوید این اقدام ارتباط میان این کشور و کشورهای عضو آسه‌آن را تسهیل می‌کند.

این وزارتخانه امیدوار است در حالیکه چین برای اعمال نفوذ خود در این منطقه اقدام می‌کند، ژاپن از این خط تلفن اضطراری برای تقویت روابط با کشورهای آسه‌آن استفاده کند.