برخی از شاکیان طرح کره جنوبی برای حل مسئله کار زمان جنگ را رد کردند

برخی از شاکیان اهل کره جنوبی که از شرکت‌های ژاپنی در ارتباط با پرونده کار زمان جنگ جهانی دوم شکایت دارند، طرح پیشنهادی دولت کره جنوبی برای حل این مسئله را رد کرده‌اند.

سئول در اوایل ماه مارس طرح‌هایی را اعلام کرد مبنی بر این که یک بنیاد تحت حمایت دولت کره جنوبی مسئولیت پرداخت غرامت به افرادی که می‌گویند آنها یا اعضای خانواده‌هایشان طی جنگ جهانی دوم وادار به کار برای این شرکت‌ها شدند را بر عهده گیرد.

دادگاه عالی کره جنوبی به شرکت‌های ژاپنی دستور داده بود که به این شاکیان غرامت بپردازند.

بعضی از این شاکیان، خانواده‌هایشان و فعالان حامی آنها به این طرح واکنش شدیدی نشان دادند.

روز دوشنبه سه نفر از ۱۴ شاکی که قرار است غرامت دریافت کنند، اسناد اعتراض خود به این طرح را به «بنیاد قربانیان بسیج اجباری» ارائه کردند. آنها می‌گویند این غرامت چیزی نیست که باید به طور یکجانبه توسط یک طرف ثالث پرداخت شود.

رسانه‌های کره جنوبی گزارش کردند که خانواده‌های داغدار چهار شاکی آمادگی خود برای دریافت غرامت را اعلام کرده‌اند.

رد این طرح توسط شاکیان در روز دوشنبه در حالی صورت گرفت که در نظرسنجی اخیر «گالوپ کره» مشخص شده است ۳۵ درصد از پاسخ‌دهندگان با طرح حل مسئله کار زمان جنگ موافق هستند در حالی که ۵۹ درصد مخالف آن هستند.

دولت کره جنوبی می‌گوید جهت جلب درک و رضایت مردم از تصمیمش همچنان به توضیحات برای عموم ادامه خواهد داد.