ترکیه: چندان موافق پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو نیستیم

ترکیه نسبت به عضویت فنلاند و سوئد به پیمان آنتلانتیک شمالی، ناتو، ابراز عدم خرسندی کرده است.

روزهای شنبه و یکشنبه، وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو در برلین آلمان گرد هم آمده اند.

روز شنبه، وزیران امور خارجه فنلاند و سوئد نیز در این همایش شرکت کردند. فنلاند شکی باقی نگذاشت که خواهان عضویت در این پیمان است و سوئد نیز پیوستن به این پیمان را مد نظر دارد.

پیش از آغاز این گردهمایی، وزیران امور خارجه جمهوری چک و نروژ در جمع خبرنگاران گفتند که کشورهای متبوعشان از پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو حمایت می کنند.

اما مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، اظهار داشت اکثر مردم کشورش مخالف پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو هستند. او افزود فنلاند و سوئد از سازمان های تروریستی پشتیبانی می کنند.

اشاره چاووش اوغلو به حمایت این دو کشور از گروهای پیکارجوی کرد بود که ترکیه آنها را سازمان های تروریستی قلمداد می کند.

با این حال، او گفت مایل به گفتگو با همتایانش در این مورد است.

برای پیوست هر کشوری به ناتو توافق یکپارچه تمام کشورهای عضو ضروری است.