رضایت بیش از ۸۰ درصد مردم اوکیناوا از بازگشت این استان به ژاپن

یکشنبه مصادف با پنجاهمین سالروز بازگشت اوکیناوا از حکومت آمریکا به ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است. یک نظرسنجی ان اچ کی نشان می دهد بیش از ۸۰ درصد مردم اوکیناوا از بازگشت این استان به ژاپن راضی هستند.

ان اچ کی این نظرسنجی را فوریه و مارس امسال بین ۱۸۰۰ نفر ۱۸ ساله به بالا در اوکیناوا انجام داد و ۸۱۲ نفر، حدود ۱ / ۴۵ درصد آنها، در آن شرکت کردند.

آنها در پاسخ به این پرسش که در مورد بازگشت اوکیناوا به ژاپن با سپری شدن ۵۰ سال از آن چه فکر می کنند، ۳۹ درصد گفتند این رویداد بسیار خوبی بود و ۴۵ درصد نیز گفتند تا حدی خوب بود. ۱۲ درصد گفتند رویداد خیلی خوبی نبود و ۲ درصد نیز گفتند اصلا خوب نبود.

در میان آنهایی که از بازگشت اوکیناوا به ژاپن راضی بودند، ۵۰ درصد گفتند بهتر است که این استان بخشی از ژاپن باشد. ۲۲ درصد گفتند به این دلیل که اقتصاد اوکیناوا بهتر شده است و ۱۳ درصد نیز گفتند تبادلات اوکیناوا با سایر استان ها و کشورهای دیگر افزایش یافته است.

در میان آنهایی که از بازگشت اوکیناوا به ژاپن ناراضی بودند، ۴۴ درصد گفتند به این دلیل که به اوکیناوا احترام کافی گذاشته نمی شود. ۴۰ درصد گفتند به این دلیل که پایگاه های آمریکا هنوز در این استان باقی مانده اند. ۶ درصد نیز گفتند به دلیل توسعه گردشگری و عوامل دیگر، طبیعت اوکیناوا در حال از دست رفتن است.