۵۰ سال از بازگشت اوکیناوا به ژاپن گذشت

اوکیناوا که بسیار دور از سرزمین اصلی ژاپن قرار گرفته است، فرهنگ و محیط زیست متمایز خود را دارد. این استان واقع در جنوبی ترین نقطه ژاپن در تاریخ خود با چالش هایی روبرو بوده است.

طی جنگ جهانی دوم، اوکیناوا صحنه تنها نبرد زمینی ژاپن با حضور غیر ‌‌نظامیان بود. پس از پایان جنگ، این استان به اشغال آمریکا در آمد که بیش از ده ها پایگاه نظامی در آنجا دائر کرد.

در سال ۱۹۷۲، اوکیناوا از حکومت آمریکا به ژاپن بازگردانده شد اما هنوز میزبان حدود ۷۰ درصد از تاسیسات نظامی آمریکا در ژاپن است. این پایگاه ها برای مدت طولانی منشاء اختلاف با افراد محلی بوده اند. این افراد از مشکلاتی مانند سر و صدا و رفتار نا‌‌شایست پرسنل ارتش آمریکا شکایت دارند.

دولت مرکزی و استانداری اوکیناوا هنوز بر سر جابجایی برنامه ریزی شده درون استانی پایگاه هوایی فوتنما متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا از منطقه مسکونی شهر گینوان به منطقه کم جمعیت تر هنوکو در شهر ناگو اختلاف دارند.

دولت ژاپن هنوز به راه های کاهش فشار سنگین میزبانی مراکز نظامی آمریکا بر اوکیناوا و ارتقاء توسعه این استان در آینده رسیدگی نکرده است.