یکشنبه پنجاهمین سالروز بازگشت اوکیناوا از حکومت آمریکا به ژاپن است

روز یکشنبه مصادف با پنجاهمین سالروز بازگشت اوکیناوا از حکومت آمریکا به ژاپن است.

قرار است بعد از ظهر یکشنبه به وقت محلی، دولت مرکزی ژاپن و استانداری اوکیناوا مراسم گرامیداشت جداگانه همزمانی را در توکیو و اوکیناوا برگزار کنند.

پس از بازگشت اوکیناوا به ژاپن، این استان هنوز با مشکلاتی همچون مسائل مربوط به پایگاه های آمریکایی تا تفاوت سطح اقتصادی با سایر نقاط کشور دست به گریبان است.

از لحاظ اقتصادی، درآمد اوکیناوا از بابت گردشگری به دلیل رشد بخش گردشگری این استان ظرف ۱۰ سال تا ۲۰۱۹ تقریبا ۲ برابر شد.

نرخ بیکاری در این استان نیز به طور چشمگیری کمتر شده است. قبلا، نرخ بیکاری در اوکیناوا تقریبا ۲ برابر نرخ میانگین کشوری بود. اکنون، نرخ بیکاری در این استان به ۷ / ۲ درصد کاهش یافته و به نرخ کشوری ۴ / ۲ درصد نزدیکتر شده است.

اما تفاوت سطح درآمد در اوکیناوا همچنان بالا است. تا سال مالی ۲۰۱۸، میانگین درآمد سرانه در اوکیناوا حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ین، تقریبا ۱۸۵۰۰ دلار، بود که حدود ۷۵ درصد میانگین ملی است.