اعطای پناهندگی ژاپن به ۷۴ نفر در سال گذشته

اداره مهاجرت ژاپن می گوید سال گذشته به ۷۴ خارجی پناهندگی داده شده است که این بالاترین رقم از زمان ثبت این اطلاعات در سال ۱۹۸۲ است.

اداره خدمات مهاجرتی ژاپن می گوید ۲۴۱۳ خارجی در سال ۲۰۲۱ درخواست پناهندگی کردند. این رقم ۱۵۲۳ مورد کمتر از سال ۲۰۲۰ بود و برای چهارمین سال پیاپی کاهش داشت.

به ۷۴ متقاضی پناهندگی ژاپن اعطا شد که ۲۷ نفر نسبت به سال ۲۰۲۰ بیشتر بود.

در میان این پناهندگان ۳۲ نفر از میانمار بودند که فوریه سال گذشته در آن کودتای نظامی رخ داد، و پس از آن ۱۸ نفر از چین و ۹ نفر از افغانستان بودند.

در عین حال، ژاپن طبق اصول بشردوستانه برای ۵۸۰ نفر اجازه اقامت در کشور صادر کرد ولی به آن ها پناهندگی نداد. این تعداد نیز رقم بی سابقه بالایی است و ۵۳۶ نفر بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود.

در میان این افراد ۴۹۸ نفر از میانمار و شش نفر از سوریه بودند.