عزم شانگهای برای دستیابی به هدف «کووید صفر» تا اواسط مه

مقامات شانگهای در مورد برنامه خود برای خروج از قرنطینه کرونا که از اواخر مارس در این شهر برقرار شده است توضیحاتی داده اند. آن ها می گویند پس از توقف ابتلا در جامعه طی روزهای آتی به تدریج محدودیت ها کمتر خواهند شد.

با این حال، آن ها گفتند که سیاست «کووید صفر» را ادامه می دهند و برنامه زمانی برای لغو کامل محدودیت ها اعلام نکردند.

وو چینگ معاون شهردار شانگهای روز جمعه گفت هدفشان این است که در اواسط ماه مه برای سه روز متوالی هیچ مبتلای جدیدی به کرونا نداشته باشند، اما این شامل مراکز قرنطینه برای کسانی که در تماس نزدیک با مبتلایان بوده اند و مجتمع های مسکونی که در هفته گذشته مواردی از ابتلا گزارش داده اند، نمی شود.

مقامات می گویند که موارد اخیر ابتلا بیشتر در میان کسانی بوده است که پس از تشخیص تماس نزدیکشان با مبتلایان، در قرنطینه بوده اند.

آن ها می گویند تصمیم دارند به محض دستیابی به هدف «کووید صفر» به تدریج محدودیت ها را برای خروج از منزل و فعالیت های اقتصادی لغو کنند.

تعداد مبتلایان جدید در شانگهای که قطب مالی چین است، در روز پنجشنبه بیش از ۱۹۰۰ نفر بود.