تعهد وزرای خارجه گروه ۷ به حمایت بیشتر از اوکراین

وزرای خارجه کشورهای گروه ۷ متعهد شده اند تا در جریان تهاجم روسیه تسلیحات و پول بیشتری در اختیار اوکراین قرار دهند.

وزیران خارجه اوکراین و مولداوی نیز جمعه در دومین روز از گفتگوهای وزرای خارجه کشورهای گروه ۷ در آلمان حضور داشتند.

وزرای یادشده گفتند که از تلاش ها برای بازسازی اوکراین حمایت خواهند کرد و کمک های دفاعی و اقتصادی بیشتری در اختیار این کشور قرار خواهند داد.

آن ها ضمن قدردانی از مولداوی و دیگر کشورها به خاطر پذیرش تعداد زیادی پناهجو از اوکراین، متعهد شدند تا از مولداوی حمایت کنند.

وزرای خارجه گروه ۷ همچنین درباره خطر فزاینده کمبود جهانی غذا بر اثر این حمله بحث و تبادل نظر کردند.

آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان روسیه را متهم به مسدود کردن صادرات «میلیون ها تُن غله» از اوکراین کرد. او این وضعیت را «خطری بسیار بزرگ» توصیف کرد.

وزرای گروه ۷ همچنین حمایت خود را از طیفی از ابتکار عمل ها با هدف تضمین دسترسی جهانی به غذا و انرژی ابراز داشتند.