درخواست صنعت گردشگری از دولت ژاپن برای گشودن مرز به روی گردشگران خارجی

گروه های نماینده صنعت گردشگری ژاپن از وزارت گردشگری خواسته اند تا در زودترین زمان ممکن، به گردشگران خارجی اجازه ورود به ژاپن بدهد.

همه گیری کرونا دولت ژاپن را بر آن داشت تا مرزها را به روی گردشگران ببندد.

روز پنجشنبه، این گروه ها درخواست کتبی خود را تسلیم سایتو تتسوئو، وزیر گردشگری، کردند. این گروه ها انجمن آژانس های مسافرتی ژاپن، اتحادیه هتلداران ژاپن، شرکت های بزرگ هواپیمایی و راه آهن ژاپن هستند.

آنها در این سند اشاره می کنند که ژاپن یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان درهایش را به روی گردشگران بسته است.

آنها می گویند اگر این قبیل اقدام های سختگیرانه ادامه یابند، گردشگران دیگر به ژاپن به عنوان مکانی که باید به آن سفر کنند، نگاه نخواهند کرد.

در این درخواست آمده است که راه دادن گردشگران خارجی کلید احیای اقتصادی V شکل است.

این گروه ها خواستار پایان یافتن محدودیت روزانه ورود مسافران از خارج کشور و نیز کاهش سطح هشدار کرونا توسط این وزارتخانه شدند.

تاکاهاشی هیرویوکی، رئیس انجمن آژانس های مسافرتی ژاپن، گفت «به نظر ما، ین ضعیف به صنعت گردشگری کمک خواهد کرد و ما آن را یک محرک برای کسب و کارها تلقی می کنیم. این فرصت بسیار خوبی برای دولت است که گردشگران را به ژاپن بازگرداند.»

دولت ژاپن به دنبال آن است که از ماه ژوئن و پس از بررسی دقیق وضعیت کرونا در خارج و داخل، گردشگران خارجی را به صورت مرحله ای دوباره به ژاپن راه دهد.