آمریکا ۱۵۰ میلیون دلار در اختیار آسه آن قرار می دهد

آمریکا می گوید ۱۵۰ میلیون دلار در اختیار اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، آسه آن، قرار خواهد داد تا صرف سرمایه گذاری در زیرساخت، امنیت دریایی و اقدامات ضد کرونای این کشورها شود.

روز پنجشنبه، جو بایدن، رئيس جمهور آمریکا، این کمک مالی را در ابتدای اجلاس ویژه ۲ روزه سران آمریکا-آسه آن در کاخ سفید اعلام کرد.

نوامبر ۲۰۲۱، چین متعهد شد تا ظرف ۳ سال، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای آسه آن فراهم کند تا صرف اقدامات ضد کرونا و توسعه اقتصادی این کشورها شود.

کاخ سفید با مد نظر داشتن افزایش فشار چین بر تایوان در پی آن است که با سران کشورهای آسه آن همکاری کرده و تاکید کند که تغییر در وضعیت فعلی با توسل به زور در آسیا تحمل نخواهد شد.

احتمال دارد سران شرکت کننده در گردهمایی ۲ روزه کاخ سفید پیرامون آغاز برنامه ریزی شده یک ابتکار عمل به رهبری آمریکا با عنوان «چارچوب اقتصادی اقیانوس های هند و آرام» (IPEF) نیز تبادل نظر کنند.

میانمار که از کودتای نظامی ۲۰۲۱ در آن کشور دچار اغتشاش شده است در میان کشورهای حاضر در گردهمایی کاخ سفید نیست.

به اعنقاد ناظران، بایدن می خواهد با استفاده از این اجلاس سران و دیدارهای آتیش از ژاپن و کره جنوبی در هفته آینده نشان دهد که آمریکا نسبت به گستره اقیانوس هند تا اقیانوس آرام متعهد است.