توکیو ۴۲۱۶ مبتلای جدید به ویروس کرونا را گزارش کرد

دولت کلانشهر توکیو می گوید روز پنجشنبه ۴۲۱۶ مبتلای جدید به ویروس کرونا را در پایتخت شناسایی کرد.

این آمار روزانه نسبت به یک هفته پیش حدود ۱۹۰۰ نفر بیشتر است و برای ششمین روز پیاپی افزایش هفتگی را نشان می دهد.

تعداد بیماران بدحال که با دستگاه های تنفس مصنوعی و یا دستگاه های حمایتی قلبی- ریوی (اکمو) تحت درمان هستند در پایتخت به شش نفر رسید که در مقایسه با روز چهارشنبه دو نفر کمتر است.