تراز حساب جاری ژاپن در سال مالی ۲۰۲۱ مثبت بود

تراز حساب جاری ژاپن برای سال مالی ۲۰۲۱ مثبت بود اما مازاد حساب جاری برای چهارمین سال متوالی کاهش یافت و در مقایسه با سال مالی ۲۰۲۰ یک کاهش ۲/ ۲۲ درصدی را تجربه کرد.

داده های اولیه وزارت دارایی نشان می دهند که این مازاد ۱۲ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد ین یا حدود ۹۸ میلیارد دلار بود. حساب جاری کلید سنجش تجارت و سرمایه گذاری ژاپن با بقیه جهان است.

تراز تجاری حدود ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کسری داشت. هزینه بالاتر واردات نفت خام و گاز طبیعی مایع روی این حساب تاثیر داشت.

مازاد درآمد اولیه نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رشد کرد. این رقم بهره و سود سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی را نشان می دهد.

رشد سود شعبه های شرکت ها و ارزش ضعیف تر ین در مقابل دلار آمریکا علت این مازاد بود.