کاخ سفید به احتمال حضور کشورهای عضو آسه‌آن در چارچوب اقتصادی جدید اشاره کرد

یک مقام ارشد کاخ سفید گفته است که انتظار می رود تعدادی از کشورهای جنوب شرقی آسیا در چارچوب اقتصادی اقیانوس های هند و آرام شرکت کنند.

کورت کمپبل که مسئول هماهنگی امور منطقه اقیانوس های هند و آرام در شورای امنیت ملی آمریکا است روز چهارشنبه در اندیشکده ای در واشنگتن صحبت کرد. این اظهار نظر یک روز پیش از آغاز نشست دو روزه سران آمریکا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا انجام شد.

چارچوب اقتصادی اقیانوس های هند و آرام قرار است در ماه جاری اجرایی شود.

کمپبل گفت که نشست سران آمریکا و آسه‌ آن به مسائل مربوط به تنگه تایوان خواهد پرداخت. او گفت مهم است تاکید شود که «آنچه در اوکراین روی داد هرگز نباید در آسیا اتفاق بیفتد.»