بانک ژاپن: سیاست تسهیل پولی نباید با هدف کنترل ارزش ین تغییر کند

گزارش بانک ژاپن نشان می دهد که اعضای هیئت مدیره این بانک با تغییر خط مشی برای مهار کاهش ارزش ین مخالفت کرده اند.

بانک ژاپن در ماه گذشته تصمیم گرفت که سیاست های تسهیل پولی خود را ادامه دهد. این سیاست ها شامل خرید نامحدود روزانه اوراق قرضه دولتی می شود. این تصمیم باعث تسریع افت ارزش ین شده است.

این بانک مرکزی روز پنجشنبه «چکیده نظرات» مطرح شده در این جلسه را منتشر کرد.

طبق این چکیده یکی از مقام ها گفته است: «تغییر سیاست های بانک ژاپن با هدف کنترل نرخ تبادلات ارزی اقدام مناسبی نیست.»

این مقام در مورد علت افت اخیر ارزش ین به تفاوت وضعیت اقتصادی ژاپن با آمریکا و اروپا اشاره کرده است.

مقام ها گفتند که بانک ژاپن باید خط مشی تسهیل پولی خود را به همین شکل ادامه دهد. آنها گفتند که این خط مشی باید تا زمانی که هدف این بانک برای ثبات قیمت ها محقق شود ادامه پیدا کند.