موشک کره شمالی احتمالا در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن سقوط کرده است

مقام های دولت ژاپن می گویند کره شمالی پرتابه ای را شلیک کرده که ممکن است موشک بالستیک باشد.

باور بر این است که این پرتابه در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن در دریای ژاپن سقوط کرده است.