سازمان بین المللی کار: یک سوم مشاغل اوکراین از بین رفته است

سازمان بین المللی کار تخمین می زند که حدود یک سوم مشاغل اوکراین به دلیل حمله روسیه از بین رفته باشد.

این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد می گوید که از زمان آغاز حمله روسیه در ماه فوریه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل از بین رفته است که ۳۰ درصد میزان اشتغال اوکراین پیش از جنگ را تشکیل می دهد.

این گزارش می گوید که تا ۲۴ آوریل بیش از ۵ میلیون و ۲۳۰ هزار پناهجو به کشورهای همسایه گریخته اند و تخمین می زند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها قبلا مشغول به کار بوده اند و اکنون شغل خود را از دست داده یا آن را رها کرده اند.

این سازمان می گوید که اگر حملات روسیه ادامه پیدا کند، طی سه ماه آینده میزان مشاغل از میان رفته ممکن است به ۷ میلیون یا بیش از ۴۰ درصد میزان اشتغال پیش از این حمله برسد.

این سازمان درخواست خود از روسیه برای توقف فوری تجاوز به اوکراین را تکرار کرد.