شهردار دنیپرو: تخت های همه بیمارستان ها پر شده است

شهردار دنیپرو در شرق اوکراین می گوید این شهر از چندین سمت در محاصره است و در بحبوحه تجاوز روسیه، تخت های بیمارستان ها تقریبا پر است.

بوریس فیلاتوف روز چهارشنبه با ان اچ کی مصاحبه کرد. او گفت دنیپرو از لحاظ استراتژیک در جنگ با روسیه منطقه مهمی است و نیروهای اوکراینی دفاع از این شهر در مقابل نیروهای روسیه را در چهار جبهه تقویت کرده اند. او تاکید کرد که اوکراینی ها از دنیپرو دفاع خواهند کرد.

غیر نظامیان زیادی از دنیپرو به قسمت های دیگر در شرق اوکراین گریخته اند.
این شهردار گفت حدود ۲۰۰ هزار نفر از جمله ۵۰ هزار نفر از ماریوپُل به دنیپرو آمده اند و این شهر از آنها حمایت می کند.

فیلاتوف گفت این شهر تلاش می کند تا سربازان و غیر نظامیانی که در اثر بمباران ها، مین های زمینی و حملات موشکی مجروح شده اند را درمان کند. او افزود تخت های بیمارستان های دنیپرو تقریبا همه اشغال شده اند. شهردار همچنین گفت او هشت بار از ژاپن دیدار کرده است و از دولت و مردم ژاپن قدردانی کرد و گفت آنها شدیدا مخالف تجاوز روسیه به اوکراین هستند.