تجاوز روسیه محور مهم گفتگوهای سران ژاپن و اتحادیه اروپا

سران ژاپن و اتحادیه اروپا هم عقیده هستند که تجاوز روسیه به اوکراین تهدیدی برای نظم بین المللی است و نباید آن را تحمل کرد.

چارلز میشل، رئیس شورای اروپا و اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه با کیشیدا فومیو نخست وزیر ژاپن در توکیو دیدار کردند.

تجاوز روسیه به اوکراین که هنوز هم ادامه دارد محور مهم گفتگوی آنها بود.

کیشیدا گفت: «ژاپن با کشورهای گروه هفت، که اتحادیه اروپا هم جزو آن است، برای وضع تحریم ها علیه روسیه همکاری خواهد کرد. ما به حمایت از اوکراین ادامه خواهیم داد.» او همچنین گفت که آنها به توافق رسیدند که از سایر کشورهای آسیایی و افریقایی بخواهند که برای واکنش به تجاوز روسیه همکاری کنند.
رئیس شورای اروپا بر اهمیت اتحاد میان ژاپن و اتحادیه اروپا تاکید کرد.

او گفت: «ما با هم در حال ارائه کمک های بشردوستانه، مالی و نظامی قابل توجهی به اوکراین و مردم این کشور هستیم. ما همچنین بر همکاری خود برای جلوگیری از نقض تحریم ها و مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست تاکید کردیم و اعتقاد داریم آنهایی که مسئول جنایات جنگی هستند باید به دست عدالت سپرده شوند و خواهند شد.»

امنیت منطقه اقیانوس های هند و آرام، که نفوذ چین در آنجا در حال افزایش است، هم در دستور کار نشست های روز پنجشنبه بود.

این اولین دیدار سران اتحادیه اروپا از ژاپن از سال ۲۰۱۹ است که عهده دار این سمت ها شدند. میشل قصد دارد روز جمعه از موزه یادبود صلح در هیروشیما بازدید کند.