واکسیناسیون کودکان (۴) واکسیناسیون تا چه حد موثر است؟

سال ۲۰۲۱ شرکت داروسازی آمریکایی فایزر آزمایش بالینی واکسن هایش بر روی کودکان پنج تا ۱۱ ساله را انجام داد و گفت نتایج این آزمایش نشان داده است که واکسن فایزر هفت روز یا بیشتر پس از تزریق نوبت دوم ۷ / ۹۰ درصد در جلوگیری از بروز علائم کرونا در کودکان موثر بوده است.

اما مشخص شده است که این واکسن در برابر اومیکرون که یکی از سویه های ویروس کرونا است و در حال حاضر در ژاپن و سایر کشورها در حال گسترش است، تاثیر کمتری دارد.

در گزارشی که ۱۱ مارس امسال منتشر شد، پژوهشگران آمریکایی گفتند که مطالعات آنها نشان می دهد که دو نوبت واکسن فایزر خطر ابتلا به اومیکرون را در کودکان پنج تا ۱۱ ساله ۳۱ درصد کاهش می دهد.

در گزارش تحقیقاتی که ۳۰ مارس چاپ شد، پژوهشگران آمریکایی گفتند که تاثیر این واکسن در جلوگیری از بستری شدن کودکان پنج تا ۱۱ ساله مبتلا به اومیکرون ۶۸ درصد است. آنها گفتند تقریبا همه کودکانی که مبتلا به عوارض شدید کرونا شدند، واکسن نزده بودند.

این اطلاعات نشان می دهد علیرغم آنکه واکسیناسیون در برابر ابتلا به بیماری مصونیت کامل ایجاد نمی کند، اما در جلوگیری از بروز علائم شدید در کودکان که باعث بستری شدن آنها در بیمارستان شود، موثر است.

این اطلاعات ۱۲ مه به روز شده است.