افزایش مبتلایان جدید به ویروس کرونا در ژاپن

پس از پایان دوره تعطیلی بهاری شمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا در بعضی از مناطق ژاپن همچنان در حال افزایش است.

مقامات روز چهارشنبه تقریبا ۴۶ هزار مبتلای جدید گزارش کردند. این رقم ۱۹ هزار نفر بیشتر از همین روز درهفته گذشته است. استان جنوبی اوکیناوا و میازاکی بیشترین تعداد مبتلایان روزانه را گزارش کردند.

در توکیو ۴۷۰۰ مبتلای جدید گزارش شد.جمع کل مبتلایان برای پنجمین روز متوالی نسبت به هفته گذشته در پایتخت افزایش داشته است.