ژاپن تحریم های جدیدی علیه روسیه اعلام کرد

ژاپن به دلیل تجاوز روسیه به اوکراین روز پنجشنبه تحریم های جدیدی علیه این کشور اعمال کرده که شامل ممنوعیت عملی سرمایه گذاری های جدید است.

طبق این تحریم، جهت خریداری ۱۰ درصد یا بیشتر سهام یک شرکت روسی و یا اعطای وام های جدید به شرکت های روسی با دوره بازپرداخت بیش از یک سال به تائید دولت نیاز است. این عملا به معنی ممنوعیت این فعالیتها است. پرداخت به شرکت ها و سازمان های روسی نیز ممنوع شده است.

دولت ژاپن روز سه شنبه محدودیت انتقال رمزارز توسط کسانی که در لیست تحریم ها قرار دارند به اشخاص ثالث را نیز اعلام کرد.

دولت ژاپن همچنین ماه گذشته مسکو را از فهرست کشورهای با ارجحیت تجاری حذف کرد و تعرفه های وارداتی از روسیه را افزایش داد.

روز سه شنبه نیز ژاپن ۱۴۱ نفر دیگر از جمله نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین را به فهرست کسانی که دارایی هایشان مسدود شده افزود.