تصویب قانونی به منظور تقویت امنیت اقتصادی ژاپن

مجلس سنای ژاپن لایحه ای را برای تقویت امنیت اقتصادی کشور تصویب کرده است.

مجلس سنا روز چهارشنبه با رای اکثریت نمایندگان احزاب حاکم و برخی از احزاب مخالف، این لایحه را تصویب کرد.

این قانون اختیارات جدیدی به دولت می دهد که به موجب آن اقلام مهم برای زندگی مردم بطور باثبات تامین خواهد شد.

مطابق این قانون، دولت اجازه خواهد داشت به منظور اطمینان از تامین باثبات، در مورد نهادهایی که نیمه هادی، دارو دیگر اقلام حیاتی را برای شرکت های ژاپنی تامین می کنند تحقیق کند.

این قانون همچنین به دولت اجازه می دهد زمانی که گردانندگان زیرساخت های اجتماعی همانند شرکت برق و مخابرات، تجهیزات مهم جدیدی معرفی کنند، بازرسی پیش از فروش انجام دهد. هدف از این کار جلوگیری از حملات سایبری است.

این قانون تصریح می کند که اختراعات در برخی زمینه های مرتبط با فناوری های نظامی که ممکن است به امنیت مردم لطمه وارد کند را می توان از حالت عمومی خارج کرد. نقض کنندگان این قانون مجازات خواهند شد.