سازمان جهانی بهداشت: سیاست کووید صفر چین پایدار نیست

رئیس سازمان جهانی بهداشت می گوید سیاست «کووید صفر» چین پایدار نیست و این کشور باید استراتژی خود را تغییر دهد.

دولت چین سیاست کووید صفر خود را حفظ کرده است و هدفش این است که ابتلای های جدید را کاملا مهار کند. در بسیاری از مناطق شانگهای، جائی که این ویروس در حال گسترش است، قرنطینه اعمال شده است.

تدروس آدانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت روز سه شنبه گفت این ویروس جهش می یابد و مسری تر می شود و افزود «تغییر اقدامات بسیار حائز اهمیت است».

او گفت این نهاد سازمان ملل درباره این موضوع با کارشناسان چینی گفتگو کرده است.

مایک راین رئیس برنامه اضطراری بهداشت سازمان جهانی بهداشت گفت اقدامات دولت باید احترام به حقوق بشر و معیشت مردم را نشان دهد.

راین گفت سازمان جهانی بهداشت باید «بر اقدامات کنترل این ویروس و تاثیر این اقدامات بر جامعه و اقتصاد» توازن برقرار کند.

این یکی از موارد نادری است که سازمان جهانی بهداشت در مورد سیاست ویروس کرونای یک دولت خاص اظهار نظر می کند.