روس ها جهت دسترسی به اخبار بی طرف به وی پی ان روی آورده اند

مردم روسیه به منظور دور زدن کنترل شدید مسکو بر رسانه های اجتماعی در اینترنت، و برای مخفی نگه داشتن مکان های خود و دسترسی به اطلاعات ضد جنگ بطرز چشمگیری به استفاده از شبکه های خصوصی مجازی (وی پی ان) روی آورده اند.

یکی از ساکنان سنت پیترزبرگ به ان اچ کی گفت برای دور زدن فایروال ایجاد شده در وب سایت های خبری خاص خارجی از وی پی ان استفاده می کند. «اطلاعات تنها امید ماست و ما سعی می کنیم جهان را از موضع خود آگاه کنیم».

نوبوری دایو، استاد افتخاری دانشگاه سوکوبا در ژاپن خدمات آزاد وی پی ان را توسعه داد که از زمان آغاز تجاوز روسیه به اوکراین در این کشور محبوبیت یافته است. او گفت هدف کمک به مردم بیشتری است تا از نظارت های دولتی در امان باشند.

این تغییر زمانی صورت گرفت که مردم روسیه جهت بحث در باره این جنگ و برای جلوگیری از ممنوعیت شدید تظاهرات عمومی به شبکه های اجتماعی روی آوردند. این گرایش به شبکه های اجتماعی باعث این نگرانی شده است که اکنون کرملین امکان دارد کسانی را که از وی پی ان استفاده می کنند هدف قرار دهد.