پنتاگون: جنگ در اوکراین «ممکن است طول بکشد»

یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا می گوید در نبرد شرق اوکراین «عقب نشینی و پیشرفت های زیادی وجود دارد» و اینکه روسیه در زمینه کسب هر گونه هدف عمده ای «دوهفته عقب تر از جایی است که می خواسته باشد».

این مقام روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که نیروی زمینی روسیه در منطقه دونباس «آهسته بوده و یکدست نیست» و اینکه به نظر می آید بیشتر انرژی آنها بر جنوب ایزیوم متمرکز باشد که در منطقه خارکیف در شرق اوکراین قرار دارد.

این مقام همچنین گفت با در نظر گرفتن آشنایی هر دو طرف با این منطقه و نیز اتکای شدید به حمله های دور برد،‌ نبرد در شرق اوکراین «ممکن است طولانی شود».

به خبرنگاران همچنین گفته شد که حمله های هوایی در ماریوپل همچنان ادامه دارد و اینکه آمریکا تعدادی حملات محدود یکسان دیگر در اودسا را شاهد بوده است.

این مقام اضافه کرد از زمان غرق کشتی موسکووا، کشتی اصلی ناوگان دریای سیاه روسیه،‌ در ماه گذشته کشتی های دیگر این کشور فاصله خود از اودسا را حفظ کرده اند و هیچ نشانه ای از اینکه آنها یک حمله دریا خاکی را انجام خواهند داد دیده نمی شود.