دیدار دبیرکل سازمان ملل از مولداوی، کشور میزبان پناهجویان اوکراینی

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل می گوید، جامعه بین المللی باید برای کمک به همسایگان اوکراین بیشتر تلاش کند. او با پناهندگان در مولداوی دیدار کرد.

گوترش از اردوگاه پناهندگانی که یک شهرداری محلی هزینه های آن را تامین می کند، بازدید کرد. این شهرداری با بودجه محدودی کار می کند و ساکنان این شهر خود برای تحویل غذا و سایر مایحتاج کمک می کنند.

گوترش گفت این تراژدی نشان می دهد که جنگ بی معنی است و باید متوقف شود و هیچ راه حل نظامی برای مشکلاتی که با آن روبرو هستیم وجود ندارد.

مقامات سازمان ملل می گویند که از زمان آغاز تهاجم، نزدیک به ۶ میلیون اوکراینی به کشورهای دیگر گریخته اند. مولداوی ۴۵۰ هزار نفر از آنها را پذیرفته است. با وجود اینکه مولداوی یکی از فقیرترین کشورهای اروپاست، تعداد پناهجویانی که پذیرفته است برابر با حدود ۱۷ درصد از جمعیت آن است.