توکیو ۴۴۵۱ مبتلای جدید به ویروس کرونا را گزارش کرد

دولت کلانشهر توکیو روز سه شنبه تعداد ۴۴۵۱ مبتلای جدید به ویروس کرونا در پایتخت را تأیید کرد.

این آمار روزانه نسبت به روز سه شنبه هفته گذشته ۱۱۰۰ نفر بیشتر است که چهارمین روز پیاپی افزایش هفتگی را رقم زد.

مسئولان دولت کلانشهر گفتند شمار بیماران بدحالی که به دستگاه های تنفس مصنوعی یا دستگاه های قلب و ریه اکمو وصل هستند ۹ نفر است که نسبت به روز دوشنبه دو نفر افزایش داشت. این مسئولان دو مرگ ناشی از این ویروس را گزارش کردند.

مسئولان استان اوساکا در غرب کشور نیز تعداد ۴۲۴۰ مبتلای جدید به این ویروس را ثبت کردند. این رقم نسبت به سه شنبه گذشته بیش از ۹۰۰ نفر افزایش نشان داد. آنها چهار مرگ مرتبط با ویروس کرونا را گزارش دادند.