وزیر اقتصاد ژاپن: ممنوعیت واردات گاز طبیعی از روسیه برای گروه ۷ دشوار است

وزیر اقتصاد ژاپن معتقد است کشورهای گروه هفت به سختی می تواند واردات گاز طبیعی از روسیه را متوقف کند مگر اینکه منابع جایگزین را تأمین کنند.

هاگی اودا کوایچی این اظهار نظر را روز سه شنبه یک روز پس از آن ابراز داشت که کیشیدا فومیو نخست وزیر ژاپن اعلام کرد قصد دارد برای پایان دادن به واردات نفت از روسیه با گروه هفت همسو شود.

هاگی اودا گفت اگر کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه با افزایش تولید موافقت کنند، می توان از کاهش عرضه جلوگیری کرد. او افزود که تعهد کیشیدا به منظور حفظ وحدت گروه هفت و با در نظر گرفتن حمله روسیه به اوکراین بوده است.

اما هاگی اودا گفت ممنوعیت واردات گاز طبیعی از روسیه می تواند چالش بزرگ تری باشد. او خاطرنشان کرد که اروپا بیش از نفت روسیه به گاز آن کشور وابسته است.