یون سوک یول به عنوان رئیس جمهور جدید کره جنوبی سوگند یاد کرد

دوره سیاسی جدیدی در کره جنوبی آغاز شده است. یون سوک یول صبح روز سه شنبه به عنوان رئیس جمهور کره جنوبی سوگند یاد کرد و پس از پنج سال، اولین دولت محافظه کار این کشور شروع به کار کرد.

در این مراسم حدود ۴۰ هزار نفر از جمله داگلاس امهوف، همسر معاون رئیس جمهور آمریکا، و هایاشی یوشی ماسا، وزیر خارجه ژاپن، حضور یافتند.

یکی از چالش های اصلی یون رسیدگی به مسئله کره شمالی خواهد بود که در حال تسریع برنامه توسعه هسته ای و موشکی خود است. او گفت جا برای گفتگو با کره شمالی و راهی برای منتفع شدن آن کشور وجود دارد.

یون گفت: «اگر کره شمالی واقعا فرآیند خلع سلاح هسته ای بطور کامل را آغاز کند، ما آماده همکاری با جامعه بین المللی برای ارائه طرحی جسورانه هستیم که اقتصاد کره شمالی را به شدت تقویت می کند و زندگی مردم آن را بهبود می بخشد.»

یون همچنین به سیاست های داخلی اشاره کرد و گفت رشد اقتصادی مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری یکی از راه های کمک به حل مشکلاتی از جمله اختلاف درآمد زیاد است.