پیش‌بینی رسانه‌های فیلیپین حاکی از پیروزی مارکوس در انتخابات ریاست جمهوری است

رسانه های محلی فیلیپین اعلام کرده اند که پسر دیکتاتور برکنارشده‌ی این کشور فردیناند مارکوس که همنام پدرش نیز هست، رئیس جمهور بعدی این کشور خواهد بود.

شمارش آرا همچنان ادامه دارد اما رسانه های محلی برنده را اعلام کرده اند.

مارکوس ۶۴ ساله عهده رهبر کشوری خواهد شد که در اثر همه گیری جهانی ویروس کرونا به شدت آسیب دیده است. او وعده بازسازی کشور را داده است.

مارکوس فرزند رئیس جمهور خودکامه‌ی سابق فیلیپین است که دو دهه زمامدار این کشور بود. اما بعد از گذشت ۳۶ سال از برکناریش خاطرات دوران حکومت او رنگ باخته است.

مارکوس از رسانه های اجتماعی برای مطرح کردن مجدد دستاوردهای پدرش و همچنین برای جذب رای دهندگان جوان استفاده کرده است.

مارکوس موفق به جلب حمایت حامیان رودریگو دوترته، رئیس جمهور فعلی شده است. او دختر دوترته را به عنوان معاون برگزیده و وعده داده است که سیاست های کلیدی حزب تندرو او را ادامه دهد.

اما اینکه مارکوس دقیقا چگونه این کشور را مدیریت خواهد کرد همچنان نامشخص است. او از شرکت در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرد و نسبت به ابعاد تاریک دوره زمامداری پدرش نیز سکوت اختیار کرد.

ریاست جمهوری او احتمالا به معنای ارتباطی به مراتب نزدیکتر با چین و ادامه روش های رهبری دوترته با توسل به زور است.

انتظار می رود که مارکوس بعد از اعلام رسمی نتایج انتخابات در روز ۳۰ ماه ژوئن سوگند یاد کند.