ژاپن شاخص جی دی پی سبز را برای دستیابی به رشد پایدار استفاده می کند

دولت ژاپن شاخص تازه ای را برای اندازه گیری رشد اقتصادی به کار می گیرد که در آن، هزینه های زیست محیطی فعالیت های صنعتی نیز در نظر گرفته می شود.

در حالی که «تولید ناخالص داخلی» (جی دی پی) اندازه اقتصاد یک کشور را نشان می دهد، شاخص «تولید ناخالص داخلی سبز» میزان کاهش ارزش پولی به واسطه از بین رفتن محیط زیست را نیز شامل می شود.

دفتر کابینه قصد دارد تا هر دو شاخص جی دی پی و جی دی پی سبز را ثبت کند.

هنگامی که انتشار گازهای گلخانه ای در ژاپن کاهش یابد، جی دی پی سبز رشد بیشتری را نشان خواهد داد.

در صورتی که انتشار گاز دی اکسید کربن افزایش یابد، شاخص جی دی پی سبز نسبت به جی دی پی معمولی رشد پایین تری را نشان خواهد داد.

مسئولان امیدوارند که شاخص تازه منجر به تلاش هایی برای کربن زدایی از اقتصاد و باعث رشد پایدار شود.

آنها امیدوار هستند که نخستین داده های این شاخص را در تابستان با کمک تخمین های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر کنند. این سازمان بین المللی یکی از پیشروان طرفدار شاخص های رشد سازگار با محیط زیست است.