خلاصه جلسه بانک ژاپن: کنترل نرخ بهره بلند مدت مهم است

خلاصه جلسه سیاستگذاری ماه مارس بانک ژاپن نشان می دهد که اعضای هیئت مدیره این بانک خواهان اتخاذ اقدام هایی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره بلند مدت برای جلوگیری از فشار بر اقتصاد هستند.

برخی از اعضا اشاره کردند که افزایش متناوب تر نرخ ها در آمریکا ممکن است فشار صعودی بر نرخ های بهره بلند مدت ژاپن را بیشتر کند. آنها گفتند برای بانک ژاپن مهم است تا تأثیرات محرک اقتصادی تسهیل پولی اش حفظ شود.

در همان ماه مارس، بانک مرکزی ژاپن برای کنترل افزایش نرخ بهره، اولین عملیات خرید بدون محدودیت متوالی اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت را انجام داد.

این خلاصه جلسه همچنین نشان می دهد که برخی از اعضای هیئت مدیره باور دارند که در ماه آوریل و بعد از آن عمدتا بخاطر قیمت های بالاتر انرژی احتمالا تورم به هدف دو درصدی بانک ژاپن خواهد رسید.

برخی دیگر گفتند که با این وجود از آنجایی که دستمزدها افزایش نیافته اند، هر گونه افزایش تورم احتمالا پایا نخواهد بود.