واکسیناسیون کودکان (۲) واکسن کرونا چطور عمل می کند؟

ژاپن دو ماه پیش واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ ساله در مقابل ویروس کرونا را آغاز کرد. در سری جدید ما اطلاعاتی از جمله داده های به دست آمده جدید ارائه می کنیم تا به کودکان و والدینشان کمک کنیم با یکدیگر تصمیم بگیرند که آیا واکسن بزنند یا خیر.
امروز، به نحوه عملکرد واکسن می پردازیم.

واکسن با تحریک واکنش سیستم ایمنی بدن باعث محافظت در برابر ویروس می شود. «سیستم ایمنی» به مهاجمان بیرونی نظیر ویروس ها و باکتری ها حمله می کند. ویروس های کرونا «پروتئین های تاجی» دارند که مانند شاخک از سطح آنها بیرون زده است. واکسن های کرونا از نوع mRNA (پیام رسان ام آر ان ای) ماده ای دارند که دستورات چگونگی تولید این «پروتئین های تاجی» را در خود دارد. هنگامی که این ویروس تزریق می شود، شاخک های پروتئینی بر اساس آن دستورات در داخل بدن ساخته می شود. این پروتئین های تاجی بخشی از ویروس کرونا هستند و سیستم ایمنی بدن ما آنها را به عنوان چیزی که نباید در بدن باشد تشخیص می دهد و در مقابل ماده ای به نام «آنتی بادی» یا پادتن تولید می کند که به مثابه سلاحی برای حمله به ویروس ها عمل می کند. به این ترتیب، بدن ما یاد می گیرد در صورت ورود ویروس واقعی به بدنمان چطور باید با آن مقابله کند.

اگر فرد واکسن نزده باشد و به ویروس کرونا مبتلا شود سیستم ایمنی بدن تلاش می کند با تولید پادتنی که با شکل ویروس کرونای وارد شده در بدن مطابقت دارد با آن بجنگد. اما احتمال دارد که بدن ما نتواند به سرعت به اندازه کافی از این پادتن ها بسازد یا ممکن است ویروس آنقدر قوی باشد که سیستم ایمنی ما از پس آن برنیاید. در این حالت است که علائم بیماری مثل سرفه و خستگی مفرط بروز می کند و گاهی فرد به شدت بدحال می شود. واکسینه شدن به بدن ما این قدرت را می دهد که از قبل پادتن های مقابله با ویروس را بسازد. با آماده کردن بدن خود برای حمله ویروس در آینده می توانیم از مبتلا شدن یا بروز علائم بیماری و بدحال شدن در اثر ورود ویروس به بدن جلوگیری کنیم.

این اطلاعات ۹ مه به روز شده است.