برگزاری کنسرت خیریه برای اوکراین در یوکوهاما

یک کنسرت خیریه برای اوکراین روز شنبه در شهر یوکوهاما برگزار شد.

خانم اوکسانا استپانیوک، خواننده سوپرانو اوکراینی، همراه با ارکستر فیلارمونیک کاناگاوا این کنسرت را برگزار کرد.

منطقه اودسا اوکراین و کاناگاوا با یکدیگر تبادلات دوستی دارند.