اوکیناوایی ها خواستار حل و فصل سریع مسئله پایگاه های آمریکایی در این استان شدند

استان اوکیناوا در جنوب ژاپن از دولت‌های ژاپن و آمریکا خواسته است تا مسائل مربوط به پایگاه‌های نظامی آمریکا در این استان را پیش از پنجاهمین سالگرد بازگرداندن این استان به ژاپن در روز پانزدهم ماه می، حل و فصل کنند.

این درخواست بخشی از مجموعه پیشنهاداتی بود که اوکیناوا در روز شنبه منتشر کرد.