عملیات جستجو برای مسافران مفقود شده در هوکایدو با زیردریایی بدون سرنشین ادامه دارد

یک زیردریایی بدون سرنشین در عملیات جستجو برای افرادی که دو هفته پیش در حادثه غرق شدن یک کشتی گردشگری در آب های هوکایدو در شمال ژاپن ناپدید شده اند، به کار گرفته شده است.

کشتی کازو وان (KAZU I) روز ۲۳ آوریل طی یک سفر گردشی در شبه جزیره شیره توکو غرق شد.

از میان ۲۶ سرنشین این کشتی، مرگ ۱۴ نفر تاکنون تایید شده و هنوز خبری از ۱۲ نفر دیگر در دست نیست.

یک شرکت خصوصی کشتیرانی یدک کش، شین-نیچی-مارو، این زیردریایی بدون سرنشین را در عمق حدود ۱۲۰ متری کنترل می کرد.

گارد ساحلی ژاپن می گوید تا ساعت ۳ بعد از ظهر روز یکشنبه هیچ نشانه جدیدی از محل مفقودشدگان پیدا نشده است.

دوربین زیرآبی پلیس که در عملیات جستجو استفاده شده بود نیز از این کشتی غرق شده بیرون آورده شد.

انتظار می رود که غواصان حرفه ای تا پایان ماه مه به این عملیات جستجو بپیوندند تا مشخص شود که آیا کسی در داخل این کشتی گیرافتاده است یا خیر.