انتخابات میان دوره ای آمریکا ۶ ماه دیگر برگزار می شود

در انتخابات میان دوره ای آمریکا که ۶ ماه دیگر برگزار خواهد شد، رای دهندگان به پای صندوق های رای می روند. این انتخابات به طور گسترده ای به عنوان همه پرسی پیرامون دولت جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، تلقی می شود.

تا روز پنجشنبه، میانگین حمایت از بایدن حدود ۴۰ درصد و متاثر از تورم بی سابقه در این کشور بود.

در پی درز پیش نویس یک سند دیوان عالی آمریکا که نشان می دهد این دادگاه آماده لغو تصمیم پیشین خود است که منجر به مجاز شدن سقط جنین در سراسر آمریکا شد، پیرامون این مسئله دو دستگی ایجاد شده است.

از آن زمان، تظاهرات طرفداران حق انتخاب برای سقط جنین در سراسر آمریکا گسترده شده است.

به نظر می رسد حزب دموکرات امیدوار است از این اعتراض ها بهره برداری کند چرا که بسیاری از هواداران این حزب از حق انتخاب برای سقط جنین حمایت می کنند.