مکرون: می خواهم صلح جدیدی در اروپا ایجاد کنم

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در سخنرانی مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری خود متعهد شده است که صلح جدیدی در اروپا ایجاد کند.

روز شنبه، مکرون در مراسم تحلیف دور جدید ریاست جمهوریش در کاخ ریاست جمهوری فرانسه سوگند یاد کرد. او در دور دوم انتخابات در آوریل امسال توانست بر مارین لوپن، رقیبش از جناح راست افراطی، پیروز شود.

مکرون به بازگشت جنگ و اپیدمی به اروپا اشاره کرد و گفت نادر است که جهان و فرانسه با چنین ترکیبی از چالش ها رو به رو شده باشند.

او افرود فرانسه باید کوشش کند تا از تشدید تجاوز روسیه به خاک اوکراین جلوگیری شود، از دموکراسی پشتیبانی کرده و شهامت حفاظت از آن را داشته باشد و در قاره اروپا صلح جدیدی ایجاد کند.