تاکید ارتش آمریکا بر تعهد خود برای دفاع از ژاپن و کره جنوبی

مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه اقیانوس هند- اقیانوس آرام می گوید پس از آزمایش موشک بالستیک توسط کره شمالی در روز شنبه، از نزدیک در حال مشورت با متحدان و شرکای آمریکا است.

در بیانیه این فرماندهی آمده است که طبق ارزیابی مقام ها، این شلیک برای پرسنل و یا قلمرو آمریکا و متحدانش خطر فوری ندارد.

اما این بیانیه می گوید که این شلیک موشک تاثیر برنامه تسلیحاتی غیر قانونی کره شمالی در ایجا بی ثباتی را برجسته می کند.

در این بیانیه تعهد آمریکا به دفاع از ژاپن و کره جنوبی خلل ناپذیر توصیف شده است.

روز شنبه، کره شمالی پرتابی را انجام داد که تصور می شود یک موشک بالستیک پرتاب شده از زیردریایی باشد.