ابراز حمایت سازمان ملل از تلاش های گوترش برای برقراری صلح در اوکراین

شورای امنیت سازمان ملل با صدور یک بیانیه رئیس «حمایت عمیق» خود را از تلاش های آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان جهت یافتن راه حلی صلح آمیز برای جنگ در اوکراین ابراز داشته است.

اعضای این شورا، از جمله روسیه، روز جمعه این بیانیه را به اتفاق آراء تصویب کردند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه، این نخستین بار است که تمام اعضای این شورا چنین قطعنامه ای را تصویب می کنند.

بیانیه های رئیس از لحاظ قانونی الزام آور نیستند، و در بیانیه اخیر از روسیه نام برده نشده است.

یک خبرنگار از «خوان رامون د لا فوئِنته» نماینده مکزیک در سازمان ملل که یکی از دو نماینده ای است که پیشنویس این بیانیه را تهیه کردند، پرسید که آیا روسیه برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک مصمم است یا خیر.

او در پاسخ گفت که تصویب این بیانیه به اتفاق آراء نشان دهنده اتحاد شورای امنیت در حمایت از تلاش های دبیرکل سازمان ملل برای یافتن راه حلی صلح آمیز است. او این بیانیه را اولین گام مهم در راستای تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ عنوان کرد.