فرو ریختن ساختمانی در چین ۵۳ قربانی گرفت

مقام های چینی می گویند فرو ریختن ساختمانی در استان هونان در هفته گذشته ۵۳ قربانی گرفت.

روز جمعه، مقام های شهر چانگشا به خبرنگاران گفتند که ۱۰ نفر از زیر ویرانه ها نجات پیدا کرده اند.

در پی فروریختن ناگهانی این ساختمان ۸ طبقه در ۲۹ آوریل که یک هتل و چند رستوران در آن قرار داشتند، بیش از ۶۰ نفر مفقود شدند.

رئیس حزب کمونیست چانگشا می گوید این حادثه باعث بروز خسارات فراوان و جان باختن افراد شده است. او در ادامی می گوید باید درس های جدی از آن آموخت و مراتب تسلیت عمیق خود را به قربانیان ابراز کرد.

باور بر آن است که طبقاتی به طور غیر قانونی به این ساختمان اضافه شده بودند. پلیس چین ۹ نفر از جمله مالک این ساختمان را بازداشت کرده است.

در چین، فرو ریختن ساختمان هایی که به طور غیر قانونی ساخته شده اند امری غیر عادی نیست. در پی فاجعه اخیر، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، فرمان هایی را برای پیشگیری از وقوع حوادث شدید صادر کرد.

انتظار می رود دولت چین برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی را شدت بخشد. اکنون، یک تیم ویژه سرگرم بررسی دلیل فاجعه چانگشا است.