دولت ژاپن: صنعت تولید مواد برای رسیدن به کربن صفر نیازمند ۲۴ تریلیون ین است

دولت ژاپن می گوید شرکت های تولید کننده مواد پایه از قبیل مواد شیمیایی برای دستیابی به کربن صفر به ده ها تریلیون ین سرمایه گذاری نیاز خواهند داشت.

در بخش های تولید فولاد، مواد شیمیایی، سیمان و کاغذ مقادیر عظیمی ذغالسنگ و سایر سوخت های فسیلی مصرف می شود. وزارت صنایع هزینه لازم را برای این که این بخش ها تا سال۲۰۵۰ به کربن صفر برسند ۲۴ تریلیون ین، حدود ۱۸۵ میلیارد دلار، برآورد کرده است. این رقم شامل خرید مقادیر کلانی تجهیزات و نیز هزینه کرد برای کارهای پژوهشی و توسعه می شود.

مقام ها می گویند صنعت فولاد سازی حدود ۷۷ میلیارد دلار و بخش مواد شیمیایی حدود ۵۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز خواهند داشت.

هزینه های صنایع سیمان و کاغذ سازی نیز به ترتیب حدود ۳۲ میلیارد دلار و ۵ / ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

دولت ژاپن در راستای ارتقا توسعه فناوری جهت رسیدن به کربن صفر صندوقی به ارزش ۲ تریلیون ین، حدود ۳ / ۱۵ میلیارد دلار، تشکیل داده است.