توکیو روز جمعه ۲۶۸۱ مبتلای جدید به کرونا داشت

دولت کلانشهر توکیو می گوید روز جمعه ۲۶۸۱ مبتلای جدید به کرونا در در پایتخت شناسایی شدند.

تعداد مبتلایان جدید در این روز نسبت به روز مشابه در هفته گذشته ۱۲۰۰ نفر کمتر بوده و برای بیست و پنجمین روز متوالی نسبت به هفته قبل کاهش داشته است.