بزرگترین کشتی گشت زنی فیلیپین با حمایت ژاپن وارد خدمت شد

گارد ساحلی فیلیپین بزرگترین کشتی گشت زنی تاریخ خود را که با کمک ژاپنی ها به دست آورده، وارد خدمت کرده است.

این کشتی با نام «ترسا ماگبانوآ» حدود ۹۷ متر طول و ۲۲۶۰ تن وزن دارد.

روز جمعه، حدود ۲۰۰ نفر در مراسم وارد خدمت شدن این کشتی شرکت داشتند. مقام های دولت محلی به اتفاق کوشیکاوا کازوهیکو، سفیر ژاپن در فیلیپین، و کارکنان آژانس کمک رسانی ژاپن (JICA) در این مراسم حضور داشتند.

این کشتی گشت زنی مجهز به جدید ترین سامانه راداری است که آن را قادر می سازد بر منطقه وسیعی نظارت کند. این کشتی همچنین با خود یک زیردریایی بدون سرنشین با قابلیت کنترل از راه دور حمل می کند.

انتظار می رود این کشتی در ماموریت های نجات و فعالیت های شناسایی در دریای چین جنوبی شرکت کند.

نگرانی ها در فیلیپین نسبت به فعالیت های چین در دریای چین جنوبی به خصوص پس از آن که پکن فوریه ۲۰۲۱ با اجرای قانونی به گارد ساحلی خود اجازه شلیک داد، رو به افزایش است.

مواردی وجود داشته اند که طی آن ها کشتی های گارد ساحلی چین از دستگاه آب پاش علیه کشتی های پشتیبانی فیلیپین استفاده کرده اند یا در آبهای مورد مناقشه به طور خطرناکی به یک کشتی گشت زنی فیلیپین نزدیک شده اند.

ژاپن قصد دارد به منظور تقویت همکاری های دوجانبه جهت تحقق گستره آزاد و باز اقیانوس هند تا اقیانوس آرام، یک کشتی گشت زنی بزرگ دیگر نیز برای فیلیپین فراهم کند.

کوشیکاوا گفت ژاپن و فیلیپین در خصوص اوضاع در دریای چین جنوبی و دیگر مناطق نگرانی های مشترکی دارند و ژاپن امیدوار است گذشته از این که چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری ۹ مه فیلیپین پیروز شود، روابط با فیلیپین را حفظ کرده و بیشتر توسعه دهد.